Esquemes

Perquè PBL

Aprendre o ensenyar

Resoldre i presentar Problemes

Què és un Problema?

Problemes i Projectes

Professors i tutors

Avaluem

Avantatges i dificultats

Futur. Quin futur?

Eines

Implementar PBL

Exemples