Recursos i creació del Projecte

 A la creació d'un Projecte tenim en compte:

A què respon el projecte

Quins pasos cal seguir

Exercici