RECURSOS I CREACIÓ

Recursos, quins? Estem en un món, on la digitalització és un fet creixent, i de manera inqüestionable. Les tasques educatives estan plenes d’exemples. La metodologia PBL, ja sigui en projectes, ja en problemes, no s’escapa d’aquest fet. Els recursos que fem servir les mostrem en el següent esquema: